2012-2013 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Yazan Ahmet Baki Tarih 24 Eylül 2012 Pazartesi 0 yorum

  • 2012 2013 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru Ilanı
  • Çomü Formasyon
  • Çomü Formasyon 2013
  • Formasyon 2013
  • Formasyon Başvuru Ilanları
  • Formasyon Başvuruları
  • Formasyon Ilanları
  • Onsekiz Mart Formason 2013
  • Onsekiz Mart Formasyon
  • Onsekiz Mart Formasyon 2013

012-2013 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

çomü formasyon, çomü formasyon 2013, formasyon 2013, formasyon başvuru ilanları, formasyon başvuruları, formasyon ilanları, onsekiz mart formason 2013, onsekiz mart formasyon, onsekiz mart formasyon 2013, onsekiz mart üniversitesi formasyon başvurusu, onsekiz mart Üniversitesi Pedagojik Formasyon İlanı


7 Eylül 2012 günü YÖK tarafından yapılan formasyon kontenjanları duyurusundan sonra üniversiteler tek tek ilanlarını vermeye başladılar. Aşağıda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Pedagojik Formasyon İlanının detaylarını görebilirsiniz.

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 ÖĞRETİM YILI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMIMilli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararıyla ekli çizelgede yer alan branşlarda, Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına öğrenci alınacaktır.

Programda uyulması gereken esaslar

Programa; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararına ekli çizelgede yer alan “Yükseköğretim programlarından Pedagojik Formasyon programını tamamlayanlar” şartlarının yer aldığı programlardan mezun olanlar başvurabilir (80 sayılı karara ve eki çizelgeye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir).

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar.pdf

Mezun olan öğrencilere, 2012-2013 Akademik Yılında Üniversitemizde verilecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 200 kişilik kontenjan dâhilinde izlenecek başvuru koşulları ve esaslar şu şekildedir:
Başvuru Koşulu:Adaylar başvurularını 100’lük not sistemi üzerinden yapacaklardır. 4’lük not sistemine göre mezun olan adayların not dönüşümleri kendi üniversiteleri tarafından yapılacaktır. 4’lük sisteme göre yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır.Başvuru Süreci:

Ön Kayıt: Mezun olan öğrencilerin Pedagojik Formasyon Sertifika Programına   ön kayıt başvuruları 24 – 28 Eylül 2012 tarihleri arasında http://bue.comu.edu.tr/formasyon
web adresindeki online başvuru linki aracılığıyla yapılacaktır. Ayrıca ön kayıt yapılmayacaktır.

Ön kayıt müracaat ücreti olarak Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi 12157748-5002 NOLU hesaba (IBAN: TR630001000813121577485002) isim ve TC kimlik numarası belirtilerek 30 TL yatırılacaktır. Ön kayıt ücretinin iadesi söz konusu değildir.   

Başvuru ücreti yatırıldıktan sonra web sayfasında bulunan link üzerinden      (http://bue.comu.edu.tr/formasyon)  gerekli bilgiler sisteme kaydedilmelidir. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvurunuzun tamamlandığına ilişkin, sistem tarafından mail adresinize e-posta gönderilecektir. Yanlış bilgi, ön kayıt ücretinin yatırılmaması ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Sonuçların İlanı:

ÇOMÜ Pedagojik Formasyon Programına ön kayıt başvuruların tamamlanmasının ardından müracaat edenlerin sıralaması, mezuniyet genel not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama, 100’lük not sistemine göre yapılacaktır.

4’lük sisteme göre mezun olanlar öğrenciler, 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmesini, mezun olduğu üniversiteden alacağı resmi yazı ile yapacaktır. Bu yazının aslı, kesin kayıtlarda istenecektir.

Ön kayıtta beyan edilen not ortalaması ile not dökümündeki (Transkript) not ortalaması bilgileri aynı olmadığı takdirde kesin kayıt hakkı iptal edilecektir.

Sonuçlar 28 Eylül 2012 tarihinde saat 17:00’den sonra egitim.comu.edu.tr web sayfasında “Öğretmenlik Sertifika Programı” linkinde ilan edilecektir.

Sonuçlarla ilgili telefonla bilgi verilmeyecektir.

* Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, başarı sırasına (Genel Not Ortalaması) göre sıralanacak ve kontenjan dahilinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ile yedekler ilan edilecektir. Genel Not Ortalaması eşit olan adayların sıralaması, mezuniyet tarihi esas alınarak yapılacaktır. Mezuniyet tarihi diğerine göre önce olan aday, ön sırada yer alacaktır (Örn. 25.07.2011 mezuniyet tarihli aday 25.07.2012 mezuniyet tarihli adaya göre önceliklidir.).

Kesin Kayıt:

Kesin kayıtlar  01-03 Ekim 2012 tarihlerinde  yapılacaktır.

Başvuruda istenen belgeler;

1-Dilekçe (Matbu dilekçe için tıklayınız.)

2-Onaylı Mezuniyet Belgesi

3-Onaylı Transkript     (Transkript belgesinde, mezuniyet genel not ortalaması 100’lük sistemde olmayıp 4’lük sistemde olan öğrenciler 100’lük not karşılığını belirten mezun oldukları üniversiteden alacakları resmi bir yazı sunmak durumundadırlar. Bu yazı, mezun olunan üniversite tarafından transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya not çevrimini ifade eden resmi bir yazı olabilir.)   

4- Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6- İlk taksitin yatırıldığına dair banka dekontu [Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi 12157748-5002 NOLU hesaba
(IBAN: TR630001000813121577485002), isim ve TC kimlik numarası belirtilerek 1054 TL olarak yatırılacaktır.)İstenen evrakların eksiksiz olarak şahsen veya birinci dereceden bir yakını aracılığıyla ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine 01-03 Ekim 2012 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru evraklarında eksik veya geçersiz beyanda bulunan adayların işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.Not: Belgelerin asıllarını getiren adayların fotokopileri kurumumuzca onaylanacaktır.

Yedekler:  Asıl listede olanlar kayıt yaptırdıktan sonra boş kalan kontenjanlar, 03 Ekim 2012tarihinden itibaren saat 17:00’den sonra ilan edilecek; takip eden 2 günlük sürede ise (04-05 Ekim 2012) yedeklerin kesin kayıtları yapılacaktır.

Boş kontenjanların doldurulmasında;

·     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunları listesinde boş kontenjan olması durumunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunları yedek listesi değerlendirilecektir. Bu listenin de boş kontenjanlar için yeterli olmaması durumunda “Diğer” üniversite mezunlarından kayıt hakkı elde edemeyenler değerlendirilecektir.

·     “Diğer” üniversite mezunları listesinde boş kontenjan olması durumunda “Diğer” üniversite mezunları yedek listesi değerlendirilecektir. Bu listenin de boş kontenjanlar için yeterli olmaması durumunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunlarından kayıt hakkı elde edemeyenler değerlendirilecektir.

·     04-05 Ekim 2012 tarihlerinde yedeklerin yerleştirilmesi sürecinden sonra boş kontenjan kalması halinde, 08 Ekim 2012 tarihinde daha önceden başvurusu olan adaylar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine şahsen başvuru yapacaklar ve başvuru yapanlar arasında yapılacak sıralama ile boş kontenjanlar doldurulacaktır.

Pedagojik Formasyon Ücreti ve Ödeme Tarihleri

2012-2013 Pedagojik Formasyon ücreti, 2054 TL’dir. Bu ücret, iki (2) taksit olarak Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi 12157748-5002 no’lu hesaba
(IBAN: TR630001000813121577485002) isim ve TC kimlik numarası belirtilerek aşağıdaki tarihlerde yatırılacaktır.

1.Taksit: 1054 TL olup 01-03 Ekim 2012 tarihlerinde yatırılacaktır. Yedeklerden kayıt hakkı kazananlar ise, bu taksiti 04-05 Ekim 2012 tarihlerinde yatıracaktır.

2.Taksit: 1000 TL olup 04-08 Şubat 2013 tarihlerinde yatırılacaktır.Süreçle İlgili Takvim


Ön Kayıt     24-28 Eylül 2012
Sonuçların İlanı     28 Eylül 2012
Kesin Kayıt     01-03 Ekim  2012
Yedeklerin Kayıt İşlemleri     04-05 Ekim 2012
Dersler (Güz Dönemi)     06 Ekim 2012 – 06 Ocak 2012
Final     12-13 Ocak 2013
Bütünleme     19-20 Ocak 20132012-2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik takvimine paralel olarak yürütülecektir.Not: Dersler Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 AKADEMİK YILI MEZUN ÖĞRENCİ FORMASYONU

KONTENJAN DAĞILIMI

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL


ATAMAYA ESAS OLAN ALAN


ÇOMÜ MEZUN KONTENJANLARI


DİĞER ÜNİVERSİTE MEZUN KONTENJANLARI

FEN EDEBİYAT


Arkeoloji


2


0

Biyoloji


4


4

Coğrafya


4


4

Fizik


4


4

Kimya


4


4

Matematik


15


15

İngiliz Dili ve Edebiyatı


10


10

Tarih


9


9

Türk Dili ve Edebiyatı


25


25

GÜZEL SANATLAR


Grafik Tasarımı


2


2

Resim


3


5

İLAHİYAT


İlahiyat


15


15

MÜHENDİSLİK MİMARLIK


Bilgisayar Müh.


2


2

Gıda Müh.


1


1

GENEL TOPLAM


100


100Online başvuru için lütfen tıklayınız.

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız: http://egitim.comu.edu.tr/duyurugoster.php?id=1054

0 yorum:

Yorum Gönder